Beste kinderen, ouders en wijkbewoners. Vandaag is de speeltuin helaas in de middag van 12:15 – 15:30 gesloten vanwege het stedelijke speeltuinonderzoek. Wij gaan samen met andere speeltuinen en de Gemeente zorgen voor een speelse, sportieve en mooie toekomst! Vanaf 15:30 is iedereen weer welkom om lekker te komen spelen, sporten en bewegen.

Gezien de renovatie die wordt uitgevoerd bij vrijwilligersorganisatie de Wilg stellen wij als Sportspeeltuin Abstede per 19 januari elke donderdagavond onze binnenruimte beschikbaar om hun activiteit werelddansen doorgang te laten vinden. De Wilg is een vrijwilligersorganisatie voor mensen met een beperking. Normaal gesproken is De Wilg gevestigd in een mooi historisch pand aan de Mecklenburglaan. Wekelijks bieden zij een heel divers activiteitenaanbod, gericht op vrije tijd. Met het idee dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Deze activiteiten worden begeleid door een grote groep vrijwilligers.

Aangezien Sportspeeltuin Abstede ook vindt dat iedereen in de maatschappij mee moet kunnen doen en zou moeten kunnen spelen, sporten en bewegen en of dus dansen zien wij dit als een mooie samenwerking. Ook mensen met een beperking kunnen werelds dansen! Voor meer informatie kan contact worden op genomen met De Wilg op telefoonnummer 030 2513672 of kijk op hun website:

http://www.dewilg.nl/event/werelddansen/

Zaterdag 24 december houden wij een gezellige Kinder Kerstmarkt in Sportspeeltuin Abstede. Kinderen kunnen zich aanmelden voor een plekje en mogen hun beste koopmanskwaliteiten presenteren. Zorg dat je er snel bij bent en reserveer een plekje, deze zijn beperkt. Opgeven kan via Facebook of in de speeltuin zelf. Vanaf 13:00 uur kunnen de kinderen hun plekje opzoeken en is iedereen van harte welkom onder het genot van een warme chocomel, thee of koffie en soep!

Sinterklaas komt er aan. Deze zal buurthuis Sterrenzicht bezoeken op zaterdag 26 november. Om ons hier op voor te bereiden zal op woensdag 23 november en donderdag 24 november van 15.00 tot 16.00 uur Pietentraining worden gegeven aan kinderen van 3 tot 12 jaar oud op de sportspeeltuin. Onder leiding van de Hoofdklasse Pietentrainer Mickey gaan we tot in de puntjes het pietenvak leren. Zorg dat je gepast gekleed, uitgerust en tot op de tanden gemotiveerd bent. Kom langs in de speeltuin en geeft je op of stuur een bericht op Facebook. Kijk voor meer activiteiten op onze website www.sportspeeltuin-abstede.nl.

Beheermodel Sportspeeltuin Abstede

Gefaseerd werken naar zelfbeheer van de speeltuin en een gezondere en leuke wijk door middel van sportstimulering

Stichting Sportspeeltuin Abstede wil de sportspeeltuin in Utrecht Oost in zelfbeheer gaan runnen. Door
en voor bewoners van Utrecht Oost, in het bijzonder Sterrenwijk/Oudwijk. Dit zelfbeheer gaat van het
dagelijks openen en sluiten van de speeltuin, het sociaal beheer en toezicht tot aan het draaien van de
dagelijkse/wekelijkse activiteiten en het organiseren van grotere periodieke evenementen. Zo veel
mogelijk worden activiteiten worden door wijkbewoners uitgevoerd, daar waar nodig, onder de
begeleiding van professionele krachten. Sportspeeltuin Abstede is een speeltuin van en voor
buurtbewoners met als onderscheidend element naast spelen, spelen en nog eens spelen: sport en
bewegen voor iedereen leuk en toegankelijk.
In dit “ondernemersplan” heeft het bestuur van Stichting Sportspeeltuin Abstede samen met haar
adviseurs en de groep van actieve bewoners rondom speeltuin aangegeven hoe zij vanaf 1 oktober
2016 en 2017 hun ideaal richting een speeltuin in volledig zelfbeheer in 2018 willen gaan
verwezenlijken en wat zij hiervoor nodig hebben. Om dit te kunnen gaan doen hebben zij los van alle
steun van haart partners en omwonenden materiele en immateriële ondersteuning nodig van de
gemeente, zeker ook omdat de gemeente eigenaar van de speeltuin is.
Lees het hele sociale beheerplan

Start op 1 november

Geachte buurtbewoners, kinderen en anderszins betrokkenen van Sportspeeltuin Abstede.
Na 2 jaar overleg, ontwerpen, bedenken en discussie zijn alle partijen het er over eens dat de Sportspeeltuin Abstede op zaterdag 1 november van start kan gaan.
Om iedereen goed op de hoogte te brengen van de nieuwe opzet zullen wij op nog nader te noemen dagen en tijden in de maand oktober info en inloop dagen plannen.
Op deze dagen zullen de plannen en mogelijkheden worden toegelicht en kunnen mensen hun ideeën en wensen aandragen om tot een nog beter resultaat te komen.
De bekendmaking van deze dagen zal middels flyers, posters, social media, mond op mond reclame en alle andere manieren verspreid worden zodat we zoveel mogelijk mensen bereiken.
Like deze pagina en deel dit bericht zodat iedereen altijd op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen 🙂
Sportspeeltuin Abstede, de bruisende speel-en sporttuin van Utrecht Oost!