Beheermodel Sportspeeltuin Abstede

/ / Nieuws

Gefaseerd werken naar zelfbeheer van de speeltuin en een gezondere en leuke wijk door middel van sportstimulering

Stichting Sportspeeltuin Abstede wil de sportspeeltuin in Utrecht Oost in zelfbeheer gaan runnen. Door
en voor bewoners van Utrecht Oost, in het bijzonder Sterrenwijk/Oudwijk. Dit zelfbeheer gaat van het
dagelijks openen en sluiten van de speeltuin, het sociaal beheer en toezicht tot aan het draaien van de
dagelijkse/wekelijkse activiteiten en het organiseren van grotere periodieke evenementen. Zo veel
mogelijk worden activiteiten worden door wijkbewoners uitgevoerd, daar waar nodig, onder de
begeleiding van professionele krachten. Sportspeeltuin Abstede is een speeltuin van en voor
buurtbewoners met als onderscheidend element naast spelen, spelen en nog eens spelen: sport en
bewegen voor iedereen leuk en toegankelijk.
In dit “ondernemersplan” heeft het bestuur van Stichting Sportspeeltuin Abstede samen met haar
adviseurs en de groep van actieve bewoners rondom speeltuin aangegeven hoe zij vanaf 1 oktober
2016 en 2017 hun ideaal richting een speeltuin in volledig zelfbeheer in 2018 willen gaan
verwezenlijken en wat zij hiervoor nodig hebben. Om dit te kunnen gaan doen hebben zij los van alle
steun van haart partners en omwonenden materiele en immateriële ondersteuning nodig van de
gemeente, zeker ook omdat de gemeente eigenaar van de speeltuin is.
Lees het hele sociale beheerplan