KINGS FAIR 2017

Beheermodel Sportspeeltuin Abstede

Gefaseerd werken naar zelfbeheer van de speeltuin en een gezondere en leuke wijk door middel van sportstimulering

Stichting Sportspeeltuin Abstede wil de sportspeeltuin in Utrecht Oost in zelfbeheer gaan runnen. Door
en voor bewoners van Utrecht Oost, in het bijzonder Sterrenwijk/Oudwijk. Dit zelfbeheer gaat van het
dagelijks openen en sluiten van de speeltuin, het sociaal beheer en toezicht tot aan het draaien van de
dagelijkse/wekelijkse activiteiten en het organiseren van grotere periodieke evenementen. Zo veel
mogelijk worden activiteiten worden door wijkbewoners uitgevoerd, daar waar nodig, onder de
begeleiding van professionele krachten. Sportspeeltuin Abstede is een speeltuin van en voor
buurtbewoners met als onderscheidend element naast spelen, spelen en nog eens spelen: sport en
bewegen voor iedereen leuk en toegankelijk.
In dit “ondernemersplan” heeft het bestuur van Stichting Sportspeeltuin Abstede samen met haar
adviseurs en de groep van actieve bewoners rondom speeltuin aangegeven hoe zij vanaf 1 oktober
2016 en 2017 hun ideaal richting een speeltuin in volledig zelfbeheer in 2018 willen gaan
verwezenlijken en wat zij hiervoor nodig hebben. Om dit te kunnen gaan doen hebben zij los van alle
steun van haart partners en omwonenden materiele en immateriële ondersteuning nodig van de
gemeente, zeker ook omdat de gemeente eigenaar van de speeltuin is.
Lees het hele sociale beheerplan

Start op 1 november

Geachte buurtbewoners, kinderen en anderszins betrokkenen van Sportspeeltuin Abstede.
Na 2 jaar overleg, ontwerpen, bedenken en discussie zijn alle partijen het er over eens dat de Sportspeeltuin Abstede op zaterdag 1 november van start kan gaan.
Om iedereen goed op de hoogte te brengen van de nieuwe opzet zullen wij op nog nader te noemen dagen en tijden in de maand oktober info en inloop dagen plannen.
Op deze dagen zullen de plannen en mogelijkheden worden toegelicht en kunnen mensen hun ideeën en wensen aandragen om tot een nog beter resultaat te komen.
De bekendmaking van deze dagen zal middels flyers, posters, social media, mond op mond reclame en alle andere manieren verspreid worden zodat we zoveel mogelijk mensen bereiken.
Like deze pagina en deel dit bericht zodat iedereen altijd op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen 🙂
Sportspeeltuin Abstede, de bruisende speel-en sporttuin van Utrecht Oost!

Cool Idee

Cool! Idee voor in de sportspeeltuin?!